Islander | Kohaliku elu edendaja Eesti saartel aastast 2006. Encouraging active citizenship on the islands of Estonia since 2006.
Rahvusvahelised noorsootööprojektid saarlastele. International youth projects for islanders.
islander, estislander, noortevahetus, rahvusvahelised projektid, teavitustöö, noored, saaremaa, saarlased, noorsootöö, mtü,noorteprojektid, koolitused, youth, projects, ngo, estislander, noored, saaremaa, saared, islands, international.
2463
page-template-default,page,page-id-2463,edgt-cpt-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,homa-ver-1.9,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

TEGEMISED

MTÜ ISLANDER loodi 2006. aastal eesmärgiga pakkuda väikesaarte noortele võrdseid võimalusi linnanoortega ning arendada kohalikku noorsootööd ja keskkonda läbi noorte kaasamise ja mitteformaalse õppe.

Teiseks oluliseks eemärgiks on tervislike eluviiside propageerimine läbi erinevate materjalide, koolituste, seminaride ja ürituste korraldamise.

 Vabatahtliku tegevuse toetamiseks ning erinevate partnerite kaasamisel oleme mitmeid aastaid osalenud “Teeme Ära” talgutel. 

Lisaks rahvusvahelistele projektidele viime läbi erinevaid koolitusi, kohtumisi ja töötubasid koostöös Eesti Psoriaasiliidu, Eesti Reumaliidu ja KG koolituskeskusega.  

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

2016-2019

Rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt noorte valdkonnas “Comm.comm – Communities Communication” toimub Portugali partneri JVG eestvedamisel. Partneid on lisaks Hispaaniast, Rumeeniast ja Kreekast. Eesmärgiks on leida uusi (nuti)lahendusi erineva vanusega maapiirkondade elanike omavaheliseks suhtluseks. Kõikides partnerorganisatsiooni piirkondades viidi läbi uuring, mille tulemuste põhjal valmib käepärane äpp ja abimaterjal. Projekt toimub 2017 – 2019, projekti tegevused ja tutvustus on planeeritud 2018. aastal ka Saaremaal. 

Projekti kokkuvõtte leiad siit.

Noormees Markus Saaremaalt räägib suhtlemisest kohalikus kogukonnas – vaata videot siit.

18.-24.märtsil 2018.a. osales NGO Islander rahvusvahelisel noorsootöötajatele mõeldud koolitusel “GO Digital” Küprosel, Larnacas. Korraldajaks oli organisatsioon SEAL CYPRUS.

Osalejaid oli kaheksast Euroopa riigist: Küproselt, Kreekast, Poolast, Tšehhist, Saksamaalt, Bulgaariast, Slovakkiast ja Eestist. Õpiti tundma uusi digitaalseid vahendeid, mida noorsootöös kasutada ning vahetati kogemusi. Projekti tulemusena koostati käsiraamat digitööriistadest. Seeläbi andsid osalejad olulise panuse Euroopa noorsootöös digitaalse meedia valdkonnas. Projekti toetas Euroopa programm Erasmus+.

Loe lähemalt meie blogipostitusest.

NORDplus täiskasvanute koostööprojekt „SAFE –  seeking actively for employment“ toimub 2016.a. sügisest kuni 2018.a. suve alguseni. Oleme koostööpartnerid KG koolituskeskusele „Osilia“. Projekti eesmärgiks on välja töötada koolitusprogramm 50+ sihtrühmale, kes soovivad ettevõtlusega alustada. Eesti partneritena valmistame ette ICT ehk tänapäevase digioskuste koolitusprogrammi ning viime läbi pilootkoolituse.   

Rahvusvaheline noortejuhtide koolitus „FACIS –Facilitation Skills for Islanders Youth Workers  toimus 20.-29. oktoobrini 2017.a. Kuressaares ning hetkel toimuvad jätkutegevused partnerriikides. Koolitusel osalesid 30 noortejuhti 11 saarelt – Islandilt, Iirimaalt, Sardiiniast, Sitisiiliast, Korsikalt, Küproselt, Lesvose saarelt, Gran Canarialt, Assooride saarestikust, Maltalt ja Saaremaalt. Koolituse eesmärgiks oli gruppide/inimeste juhtimise meetodite ja mitteformaalse õppe propageerimine läbi praktiliste oskuste treenimise. Praktilised töötoad toimusid Kuressaare Ametikoolis.  

VARASEMAD TEGEVUSED

2012-2015

Euroopa Reumavastase Liiga (EULAR) kaks koostööprojekti 2012-2015. Alustasime rahvusvahelise reumaatilise haigusega noorte vajaduste ja piirangute küsitlusega 18 keeles ning selle põhjal toimus reumahaigete noorte kaasamisstrateegia välja töötamine.

Aitasime koostada uuringuraportit, kuue maa faktide lehte ning vedasime strateegia koostamise projekti, mille tulemisena kaasati noored suure katuseorganisatsiooni tegevusse ning loodi uus noorte esinduskogu.  

Grundtvig Lifelong learning projektis People and places osalemine koostööpartnerina 2013-2015. Teemaks oli erivate põlvkondade lähendamine ja omavahelise suhtlemise edendamine kunsti kaudu.  

 2014.a. viisime läbi 10 vaimse tervise alast loeng-seminari Saare-, Hiiu- ja Läänemaal ning 60 psühholoogi ja psühhoterapeudi individuaalnõustamist.

seminarid

2013.a. aprillis toimus koostöös Saaremaa Invaühinguga toortoidu koolitus.

 

2007-2011

2011.a. juulis osalesime Taanis Mariagerfjordi huvikooli poolt võõrustatud noortevahetusel “Challenge 2011”. Projekti eesmärgiks oli läbi aktiivsete tegevuste tutvustada noortele erinevaid kultuure ja praktilistes tegevustes arendada nende suhtlemisoskust. Lisaks õpetati esmaabivõtteid, jagati nõuandeid kuidas käituda looduses ja palju muud.

Taani

Aprillis osalesime rahvusvahelisel noortevahetusel “Fickle weather” Islandil, kus õppisime eri kunstivormide abil ennast paremini väljendama. Viibisime nädala pealinnast kaugel Westfjordsides ümbritsetuna lummavatest mägedest ning Islandi heitlikust ilmast. Gruppidesse jagatuna osalesime töötubades, mis vajasid pisut nokitsemisoskust, head kujutlusvõimet ja palju peale hakkamist. Nädala lõpus korraldasime kohaliku küla elanikele suurejoonelise sensory theatre performance. Märksõnadeks: mahajäätud kalakombinaat, kinniseotud silmad, retk läbi Islandi ilma, kõikuvad paadid, tuttavad hääled. Kokku kestis etendus ühele külastajale ligi 15 minutit. Õppisime turvaliselt pimeda inimese juhtimist, täpset eneseväljendust ja lasime kujutlusvõimel lennata! Osalejaid tutvustav video.

Fotor0108234728

Veebruaris võtsime osa Kuressaare Noorte Huvikeskuse poolt korraldatud üritusest Lumelinn 2011, kus meil õnnestus meisterdada parim liumägi.

lumelinn

2010.a. novembris osales meie esindaja uute partnerlussuhete loomiseks seminaril “Enjoy Cultural Diversity”, mis leidis asset Rumeenia pealinnas Bukarestis. Seminar oli tulemuslik ning uute parteritega viisime juba 2011 suvel läbi noortevahetuse Taanimaal.

rumeenia

Septembris võtsime osa seminarilt “Advanced Skills to Enhance Youth Participation” Küprosel.

Märtsis olime esindatud noorte liidrite koolitusel “SOHO”, mis leidis aset Islandil. Koolituse eesmärgiks oli tõsta Euroopa vabatahtliku teenistusega (EVS) tegelevate organisatsioonide taset ja teadmisi. Rohkem teemast siit.

Jaanuaris korraldasime Kuressaares koolituse “Activating the Inactive Young Person”. Nagu pealkiri ütleb oli koolituse eesmärgiks leida üheskoos uusi ideid passiivsete noorte kaasamiseks. Projekti sihtgrupiks olid noorsootöötajad kaheteistkümnelt erinevalt maalt, lisaks projektijuhtimise alaste teadmiste omandamisele arendati tulevasi koostöö-ideid. Koolitajateks Peter Keijzer Hollandi organisatsioonist Richter ning Michael Richardson Šotimaa organisatsioonist U-GO. Pikem kokkuvõte artiklist ning blogist.

2009.a. novembris saime akrediteeringu Euroopa Noored Eesti büroolt ning oleme sellest ajast saadik Euroopa Vabatahtliku teenistuse saatev ja koordineeriv organisatsioon!

Juunis osalesime kuuekesi partner organisatsiooni Richteri poolt korraldatud “North-East WESTIVAL” noortevahetusel Hollandis. Võtsime pooleteist nädala jooksul osa erinevatest näitlemisega ja kunstiga seotud töötubadest. Meie osalejatel on projektist ainult positiivsed mälestused ja mitmed huvitavad ideed on saanud alguse just seal kogetust. Video teatri töötoastKajastus lehes Saarte Hääl.

holland

Veebruaris toimus Youth in Action raames toimunud “Blending World” seminar väheste võimalustega noortele Portugalis, kus osalesid meie poolt kaks noort. Eesmärgiks leida lahendusi passiivsete ja väheste võimalustega noorte kaasamiseks ning leida uusi partnereid, kellega tulevikus sarnaseid projekte läbiviia. Tänu projektile tutvusime paljude uute organisatsioonide esindajatega, kellega oleme koostööd teinud edaspidigi.

portu

Juuni 2007 korraldasime “Young and active citizenship” koolituse Mändjalas, mis kutsus Saaremaale kokku noorsootöötajaid kaheteistkümnelt maalt. Lisaks projektijuhtimise alaste oskuste ja teadmiste omandamisele arendati tulevasi koostöö-ideid, eesmärgiga elavdada kohalikutasandi elu Euroopa Noored programmi raames aset leidvate projektide näol ka edaspidi. Suur tänu kauaegsele partnerile Peter Keijzerile Hollandi organisatsioonist Richter.

esimene