Islander | Comm Comm projektikohtumine Saaremaal
Rahvusvahelised noorteprojektid ja teavitustöö. International youth projects for islanders.
noorsootöö, mtü, islander, rahvusvahelised projektid, noorteprojektid, noortevahetus, koolitused, youth, projects, ngo, estislander, noored, saaremaa, saared, islands, international.
2866
post-template-default,single,single-post,postid-2866,single-format-standard,edgt-cpt-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,homa-ver-1.9, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Comm Comm projektikohtumine Saaremaal

Kuidas luua digitaalset suhtlusviisi või nutikaid laendusi, mida kasutaksid nii noored kui ka vanad ning mis tooks erinevad põlvkonnad maapiirkondades üksteisele lähemale? Selle üle arutlesid Kuressaares 4.-5.augustil CommComm projekti vahekohtumise raames Portugali, Hispaania, Kreeka, Rumeenia ja Eesti esindajad.

Rahvusvaheline projekt, mille raames Saaremaal kokku tuldi ning milles MTÜ Islander osaleb, on Erasmus+ poolt rahastatud programm ning kannab nime „Communities Communication“ (kogukondade vaheline suhtlus). Antud projekti eesmärgiks ongi tuua noored ja vanemad inimesed teineteisele lähemale ning parandada digioskusi, et keegi ei peaks end maapiirkonnas kõrvalseisjana tundma või olulisest infost ilma jääma.

Projekti raames viidi kõigepealt igas osalejariigis läbi internetipõhine uurimus erinevate vanusegruppide seas, et teada saada, kui palju kasutatakse sotsiaalmeediat ning kui kindlalt end internetis suheldes tuntakse. Selgus, et kõik vanusegrupid igas osalejariigis, nii 16- kui ka 60-aastased, eelistasid siiski päriselus suhtlemist, kuigi leidsid, et internetis on neil end kohati lihtsam väljendada. Samuti tunnistati, et noorte ja vanemate sotsiaalmeedia kasutajate vahel on digioskuste ja suhtlemise lünk, mida aitaks ületada erinevaid vanusegruppe kokku toovad sündmused ja üritused.

Tänapäeva nooremad põlvkonnad kasutavad väga palju internetti nii info otsimiseks kui ka näiteks oma toodete ja teenuste müümiseks. See aga tähendab, et palju olulist infot võib jääda vanematele inimestele kättesaamatuks just seetõttu, et igapäevane internetikasutamine ei ole neile meelepärane, neil puuduvad selle kasutamiseks oskused või neil ei ole võimalust internetti kasutada.

Et erinevaid põlvkondi üksteisele lähemale tuua, on projekti raames arendamisel mitmed põnevad lahendused ning erinevad vahvad üritused on juba toimunud. Nii oli näiteks hiljuti Kreekas Lesbose saarel põnev töötuba emotikonide teemal, mille raames valmisid uued erinevaid emotsioone väljendavad emotikonid, mis ka kunstipäraselt seintele maaliti. Emotikonid on üks projekti märksõnu, sest just siin nähakse digitaalses suhtlemises olulist lahendust, kuidas erinevad põlvkonnad üksteisele lähemale tuua. Samas tunnistasid ülalkirjeldatud uuringus osalenud vanemad inimesed, et sõna „emotikon“ on nende jaoks uus ning emotikone nad sotsiaalmeedia suhtlemises eriti ei kasuta. Kuressaares viis Protugali esindaja Cláudio Barroca samuti läbi väikese töötoa emotikonide teemal, mille sisuks oli läbi rollimängude leida, kas me väljendame emotsioone sarnaselt.

Projekti tulemusena valmib nn.tööriistakast spetsialistidele, kes töötavad noortega või puutuvad kokku erinevate põlvkondade vahelise suhtlemisega. Üheks abimaterjaliks on näiteks infokaardid, kust leiab infot kohalikus kogukonnas erinevaid oskusi omavate inimeste ja huvitavate paikade kohta. Samuti on arendamisel uus mobiilirakendus Comm.comm, mis oma selge ja lihtsa graafilise lahendusega oleks heaks abivahendiks suhtlemisel nii noortele kui ka eakamatele kogukonnaliikmetele. Samuti on Hispaania partneri juhtimisel valmimas koolitus internetikeskkonnas Moodle, mis aitaks parandada digioskusi ning sotsiaalmeedias suhtlemist.

Eesti ja Rumeenia eestvedamisel pannakse aga eelnimetatud väljundite põhjal kokku käsiraamat antud teemaga tegelevatele spetsialistidele (näiteks tegevusjuhendajad, noorsootöötajad jne.). Lisaks on kevadel oodata projektiteemalist konverentsi.

Kokkuvõttes oli tegemist töise nädalavahetusega, mille raames leidsid projektipartnerid aega ka Saaremaa loodust nautida ja kohalikku suitsukala maitsta. Lahkuti heade mälestustega ning nüüd ootab kõiki projektipartnereid töine periood, et järgmiseks kohtumiseks taas tubli samm projekti eesmärkide poole lähemale jõuda.

Vaata fotosid meie FB albumist.